Hospitalisatie

In een dierenartsenpraktijk is er nood aan een rustige plek waar zieke dieren gehospitaliseerd kunnen worden om onder nauw toezicht te herstellen.

Ook dieren die bekomen van een operatie kunnen hier veilig en zo comfortabel mogelijk wachten tot ze weer opgehaald worden.

We beschikken ook over een isolatieruimte voor dieren met een besmettelijke ziekte.