Titeren voor vaccinatie

Vaccineren op maat bij de hond

Is jaarlijks vaccineren noodzakelijk?

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de cocktailenting voor honden tegen de ziektes Distemper (hondenziekte), HCC (besmettelijke leverziekte) en Parvo niet jaarlijks nodig is. Daarom enten wij al jaren afwisselend de cocktail en een kleinere vaccinatie.
Nieuwe studies wijzen er echter op dat de bescherming van deze cocktail zelfs nog langer zou kunnen duren.
Maar hoe lang precies? En is dit voor alle honden het geval?
Daarom kunnen we nu de bescherming van uw hond eenvoudig in zijn bloed aantonen.

Eigenlijk kan u op elk moment ervoor kiezen om een titerbepaling te doen. We gaan ervan uit dat een hond beschermd is na het vaccineren, helaas is gebleken dat dit niet altijd het geval is.
Eigenlijk is het simpel: meten = weten. We zijn pas zeker dat onze hond beschermd is, als we deze bescherming kunnen aantonen, bijvoorbeeld met de vaccicheck.

Zo is het bijvoorbeeld erg nuttig om een pup op de leeftijd van 5-6 maanden te titeren om na te gaan of de puppyvaccinaties goed hun werk hebben gedaan. We willen immers niet dat onze jonge, kwetsbare pup onbeschermd rondloopt!
Titeren mag dan ook niet gezien worden als een vervanging van de vaccinatie, wel als een controle die ons zekerheid geeft over de effectieve bescherming die moet ontstaan na het vaccin.

Let op: niet meer enten is zeker geen oplossing. Helaas zien we nog regelmatig uitbraken van besmettelijke huisdierziekten zoals Parvovirus, ziekte van Weil en Kennelhoest met veel leed of dodelijke afloop tot gevolg. Bovendien is er ook hondenziekte gesignaleerd in de vossenpopulatie in Duitsland en Wallonië.

Hoe gaat de titerbepaling in zijn werk?

We nemen een klein beetje bloed af van uw hond voor de “vaccicheck”. Deze test duurt ongeveer een half uur.
Als blijkt dat de hond voldoende beschermd is tegen “DHP” vaccineren we uw hond enkel tegen Leptospirose eventueel gecombineerd met kennelhoest.
Als de hond niet voldoende beschermd is tegen één van deze ziektes, dan enten we uw hond op maat.

En Leptospirose dan?

Voor leptospirose, ook wel rattenziekte of ziekte van Weil genoemd, en kennelhoest zijn geen titerbepaling mogelijk. Een goede bescherming hiertegen kan alleen gegeven worden door jaarlijkse vaccinatie.
Bovendien is het in ons waterrijk Zonhoven zeker belangrijk om goed te beschermen tegen deze ziekte!

Enkel op afspraak!

Omdat de titerbepaling wat extra tijd vergt, vragen we om hiervoor steeds een afspraak vast te leggen.
Zo kunnen onze spreekuren vlot blijven verlopen en kunnen we voldoende tijd voorzien voor het uitvoeren van de test.